Gotland behöver ett globalt kärnvapenförbud

Regionfullmäktige avslog motionen om att skriva under ICAN Cities Appeal -ett världsomspännande upprop där städer, kommuner och regioner sätter press på sina regeringar att skriva under FNs konvention mot kärnvapen (TPNW).

Sverige undertecknade icke-spridningsavtalet (NPT) 1968 men har inte undertecknat TPNW. NPT innehåller inget krav på nedrustning. Gotland behöver ett globalt förbud mot kärnvapen med krav på nedrustning. Internationella militära övningar där kärnvapenstater ingår är ett bevis på vår särskilda utsatthet.

Kärnvapenteknologin och världsläget förändras -det måste även motståndet och lagstiftningen göra.

Vad väntar vi på? Att kärnvapenländer självmant ska börja avveckla? Väntade vi på att männen av sitt hjärtas godhet skulle släppa in kvinnorna i röstlokalerna eller protesterade vi? Avskaffades apartheid för att vita plötsligt fick dåligt samvete? Blev det olagligt att slå barn för att de som slog en dag helt enkelt slutade slå? Nej. Förändring sker bara genom aktivt motstånd.

Av de 50 länder som har undertecknat TPNW har inget land kärnvapen.

Nu vill vi som förstår vilken katastrof som väntar om ett krig eller en olycka med kärnvapen inträffar att Gotland säger ifrån. För det ekar ett NEJ över världen och vi vill att Gotland höjer rösten.

Feministiskt initiativ är ett fredsparti. Vi vill att Gotland går i framkant för Sveriges arbete för fred och frihet. Vi fortsätter verka för att Gotland skriver under ICAN Cities appeal.

 

Gerd Holmgren, ordinarie ledamot

Torun Ström, ordinarie ledamot i regionfullmäktige

Agnes Lundgren, ersättare i regionstyrelsen