Gör verklighet av Nationalpark Bästeträsk snarast möjligt!


Så är förverkligandet av Nationalpark Bästeträsk äntligen lite närmare! Äntligen ser den unika naturen, arterna, berggrunden och vattnet ut att få det skydd som vi så länge hoppats på och kämpat för.

I det utkast till förstudie kring bildandet av nationalpark som Länsstyrelsen nyligen publicerade framkommer det att en helt överväldigande majoritet av de parter man samtalat med är positiva till bildande av en nationalpark. Bara 5 av 165 är negativa!

Den splittring av Gotland som det så ofta talas om i frågan om Bästeträsk och Ojnareskogen lyser här med sin frånvaro. För som vi så många gånger påtalat: Idén om att detta skulle vara en fråga om en konflikt mellan jobb och miljö, ortsbor och aktivister, är en skenbild konstruerad av de som är de enda som tjänar på att få fortsätta kalkbrytningen: några få kalkföretag, vars enda syfte är vinstmaximering.

Nej, de allra flesta som på något sätt berörs av frågan vet att för att norra Gotland ska kunna leva långsiktigt måste myrarna, våtmarkerna och sjöarna skyddas. Vi vet att ekologiska system är sköra, och att varje liten art spelar roll. Vi vet också att en levande skog och klarblå sjö kommer locka besökare under en oöverskådlig framtid, medan kalkbrytningen bara kan pågå under några få år, för att sedan lämna ett öde och obrukbart månlandskap efter sig.

Självklart ska Bästeträsk bli Nationalpark — både för att skydda platsen, och för att göra den tillgänglig för fler! Exakt hur det behöver gå till står nu att utredas — exempelvis hur relationen mellan Bästeträsk som nationalpark och dricksvattenreservoar kan komma att se ut. Men en sak är helt klar: Utan skyddet av sjön och skogen från kalkbrytning finns varken vatten eller liv kvar. Därför hoppas vi på en så snabb och smidig process för bildande av nationalpark som möjligt.

Elin Bååthfullmäktigeledamot
Margareta Nobellmedlem
Gerd Holmgrenmedlem