Förnya ordningsföreskrifterna – stoppa uthyrning till nazister

I diskussionen kring NMR:s närvaro på Almedalsveckan lyfts gång på gång argumentet att ärendet måste behandlas som alla andra — annars hotas demokratin. Men efter Andra världskriget ansåg FN-länderna att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt. 1965 antog FN därför en konvention (CERD) med stöd och krav på medlemsländerna att införa nationella förbud mot nazistisk organisering. Sverige får löpande kritik från konventionens expertråd för att så ännu inte skett.

Men redan de lagar vi har ger stöd för att neka NMR att hyra mark. Regeringsformen, som reglerar mötesfriheten, ger utrymme för inskränkningar med “hänsyn till ordning och säkerhet”. Här träder istället ordningslagen in, och ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas är om det finns anledning att anta att brott kommer begås.

Vid en nazistisk sammankomst finns all anledning att anta att brott kommer begås. Nazismen är till sin natur våldsam, med själva sin grund i idéer som innebär hets mot folkgrupp. För FN var Andra världskriget exempel nog för att anse detta, men vi ser än i dag exempel på att våldet och brottsligheten är oskiljbar från nazismen. När stiftelsen Expo undersökte NMR:s medlemmar framkom det att fler än hälften var dömda för brott; 51% för våldsbrott och 49% för vapenbrott.

Erik Fransson påpekar i en ledare i GT att ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen, och att dessa skulle kunna utökas till att omfatta uthyrning av offentlig mark till nazistiska organisationer.

Vi i Feministiskt initiativ anser att NMR redan med befintliga lagar borde nekats tillstånd. Men eftersom lagarna är tolkningsbara skedde det, och med det en enorm förskjutning av vad som är acceptabelt i en demokrati. Det är orimligt att en enskild tjänsteperson ges makten att tolka lagen, och fatta beslut som får såhär förödande konsekvenser. Regionfullmäktige måste nu säkerställa att det inte kan ske igen. Därför föreslår vi nu i en motion till regionfullmäktige att de lokala ordningsföreskrifterna utökas till att omfatta uthyrning av offentlig mark till nazistiska organisationer.

Motionen hittar du i sin helhet här.

Stefan Wesleyordförande
Elin Bååthfullmäktigeledamot
Tomas Petterssonaktivismansvarig