Feministiskt initiativ står upp för naturens rättigheter och säger nej till storskalig stenbrytning

Liksom flera andra partier i Regionstyrelsen ville vi i Feministiskt initiativ att Region Gotland skulle överklaga SMA Minerals tillstånd för storskalig stenbrytning i Klintehamn. Denna åsikt framhöll vi genom ett mail till Eva Nypelius när vi fick kännedom om tillståndet.

Vi är ett parti som kämpar för ekologisk och social hållbarhet och för naturens rättigheter. Vi vill, likt rörelsen för End Ecocide, att naturen ska tilldelas juridiska rättigheter för att på så sätt hindra oåterkalleliga ekosystemförstörande ingrepp i naturen. Till dess att naturen fått egna rättigheter måste vi göra vad vi kan för att hindra förstörelse och ödeläggelse. Att överklaga tillståndet i Klintehamn är en sådan åtgärd där vi som region hade fått möjlighet att fortsätta påverka utgången av ärendet. Nu har vi avstått den möjligheten.

Utöver påverkan på naturen i brottets absoluta närhet, klimateffekter och försämrat tillstånd för grundvatten på Gotland har hanteringen av ärendet demokratisk och social betydelse. De tunga transporter som kommer köras från brottet till hamnen orsakar föroreningar i form av buller och damm och leder oundvikligen till försämrad hälsa hos Klintehamnsborna. Vidare har nu lokalbefolkningen, Gotlands befolkning, tagits ifrån sin rätt att påverka ärendehanteringen genom sina förtroendevalda i Regionstyrelsen.

Vi i Feministiskt initiativ står fast vid att tillståndet bör ha överklagats. Det massiva missnöjet hos oss, andra partier i Regionstyrelsen och inte minst den gotländska befolkningen visar med all önskvärd tydlighet att  Eva Nypelius agerande i frågan var fel.

Politikergruppen, Feministiskt initiativ Gotland

På bilden: Gerd Holmgren, vår ersättare i Tekniska nämnden och gruppledare i Regionfullmäktige. Gerd står i vattenbrynet och håller en skylt med texten ”gott vatten – gott land”.