Feministiskt initiativ Gotland säger nej till utökad kalkbrytning i Klintehamn

Feministiskt initiativ Gotland vill stoppa utökad kalkbrytning i Klintebys, Klintehamn. Företaget SMA Mineral AB har ansökt om brytning som bland annat innebär massiv skogsavverkning, över 100 fler lastbilstransporter genom Klintehamn varje dag, ökat buller, vibrationer och damm. Utöver detta riskerar kalkbrytningen att försämra en redan hotad tillgång till dricksvatten på Gotland. Att bevilja SMA:s ansökan vore djupt oansvarigt.

När SMA:s ansökan behandlades i Miljö- och byggnadsnämnden var det endast F! och MP som valde att stödja förvaltningens skarpa avstyrkande. Precis som MP anser vi att det är viktigt att vi är tydliga. Nämnden har tidigare under våren godkänt Program Klintehamn 2030 och därmed beslutat vilken utveckling vi vill se i Klintehamn. En attraktiv och levande ort är helt oförenligt med storskalig kalkindustri, och redan idag kan boende vittna om sprickor i husfasader, damm och buller till följd av sprängningar, transporter och brytning.

Kalkindustrin är heller ingen tillgång för Gotland. Vi utarmas på naturresurser och de få arbetstillfällen som skapas väger inte upp de negativa konsekvenser brytningen har för Klintehamn som samhälle och Gotland som region.

Förutom försämrad livsmiljö i Klintehamn innebär utökad kalkbrytning ett allvarligt hot mot klimat och miljö. Kalkindustrin på Gotland, med Cementa i spetsen, är en av de värsta utsläpparna i Sverige. Ska vi ha någon som helst chans att möta de klimatmål Sverige och Gotland satt upp finns inget utrymme för expansion. Istället måste all kraft läggas på att ställa om och avveckla existerande industri.

Att Gotland säger nej ska inte tolkas som att brytning bör etableras någon annanstans. F! är ett tillväxtkritiskt parti utifrån dagens ohållbara utveckling, men vi är också visionära, och anser att vi måste ställa om radikalt för att kunna rädda planeten. Att säga nej till brytningen i Klintehamn är ett steg mot ett samhälle där vi respekterar planetens gränser. Vi måste sätta stopp för skadliga verksamheter och lägga resurserna på att söka nya alternativ istället.

F! Gotland säger bestämt nej till utökad kalkbrytning i Klintehamn och på Gotland – för människor, miljö och klimat.

/Politikergruppen Feministiskt initiativ Gotland