F!, V, Mp och S: INGA GRÄDDFILER I SJUKVÅRDEN

För närvarande pågår en förändring av svensk sjukvård. En utveckling vi tror få ställer sig bakom som en positiv utveckling. Privata sjukvårdsförsäkringar skapar parallella system där den som har råd kan få vård snabbare medan den som inte har råd snällt får vänta. Svensk hälso- och sjukvårdslag är tydlig. I sjukvården ska behoven styra, inte efterfrågan. Den principen står vi fast vid.

Riskerna med parallella sjukvårdssystem är många. Förutom att det bryter med lagens intentioner riskerar det att slå sönder finansieringen för den gemensamma vården om fler och fler väljer att köpa privata försäkringar. Betalar man för en försäkring kan viljan att betala skatt minska. Samtidigt som de som är sjuka inte får teckna försäkring. Det riskerar också att dränera den gemensamma vården på kompetens då privat sjukvårdssektor är en lukrativ bransch. Det leder till en mer ojämlik vård.
Vi är nog många som ser på Stockholms sjukvård med fasa. Ett splittrat och fragmentiserat system som i högre utsträckning än här baseras på efterfrågan snarare än behov. Vart ett sådant system lett Stockholm har nog få undgått efter de senaste årens mediebevakning. Dit ska inte vi.

Gotland har överlag en väl fungerande sjukvård med korta köer och god tillgänglighet. Men den kan bli bättre. Det blir den genom en förstärkt primärvård, satsningar på våra medarbetares förutsättningar och arbetsmiljö och en mer sammanhållen vård för patienten.
Alliansen i hälso- och sjukvårdsnämnden väljer en annan väg. De öppnar nu upp vår gemensamma sjukvård för den privata försäkringsvården att nyttja. Det rör sig om labb, röntgen, fyslabb och många fler funktioner vilka nu ska erbjuda sina tjänster till den försäkringsfinansierade vården.

Det riskerar att bygga upp ett parallellt sjukvårdssystem även på Gotland. Med sämre tillgänglighet, längre köer och sjunkande tilltro till den gemensamma vården. Flera av våra verksamheter i Region Gotland är redan idag hårt ansträngda och patienter upplever inte alltid att de får den hjälp de behöver i tid. Låt oss fokusera på det problemet istället för att riskera slå sönder väl fungerande strukturer.
Vården ska finnas där när du behöver den, oavsett vilken plånbok du har.

Elin Bååth (F!), Brittis Benzler (V), Anita Jonsson (Mp), Filip Reinhag (S)