F! GOTLAND VILL ATT ALL VÅRD SKA VARA TILLGÄNGLIG FÖR ALLA EFTER BEHOV, INTE PLÅNBOK

Under Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 12/12-19 drev Alliansen igenom ett beslut om att privata vårdgivare ska få tillgång till Regions Gotlands laboratorietjänster samt röntgen och fyslab. Detta är ett beslut som innebär en ökad belastning på en redan hårt prövad offentlig sjukvård, där principen för vård efter behov riskerar att behöva konkurrera med privata initiativ som istället erbjuder vård baserat på efterfrågan och privata vårdförsäkringar. Detta är en utveckling som F! Gotland är starkt kritiska till då den ökar klyftorna i samhället och försämrar Region Gotlands möjlighet att ge god vård till gotlänningarna. Tillsammans med S, V och Mp lämnade vi därför in följande reservation:

”Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig. Sjukvården i Sverige ska ges efter behov. En behovsstyrd vård ska basera sig på medicinska bedömningar. Den sjukvård som nu etablerar sig genom framväxten av privata sjukvårdsförsäkringar baserar sig inte på behov utan snarare på efterfrågan och möjlighet att betala för en sjukvårdsförsäkring.

Riskerna med att bygga upp parallella sjukvårdssystem är många. Däribland en mindre effektiv sjukvård totalt, ökade svårigheter gällande kompetensförsörjning och mer splittrade vårdkedjor. Men fram för allt så bryter det med principen om en behovsstyrd sjukvård vilken vi vill värna.

Inom vissa av de verksamheter som alliansen nu väljer att erbjuda till marknaden finns idag köer och bekymmer gällande tillgänglighet. Ytterligare en risk med parallella system är att sjukvårdspersonalen hamnar i etiska dilemman om prioriteringsgrunder. I synnerhet inom de verksamheter som redan tyngs av bemanningsproblem och kapacitetsbrist.

Med hänvisning till dessa skäl reserverar vi oss mot beslutet.”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ.