F! GOTLAND STARKT KRITISKA TILL ALLIANSENS BUDGET

Region Gotland klubbade i måndags sin slutgiltiga budget för 2020 och framåt. Trots ett rejält tillskott till Gotland i form av utjämningsbidrag valde Alliansen och SD att driva igenom en budget som innebär stora besparingar i flera av regionens verksamheter. Feministiskt initiativ Gotland ser mycket allvarligt på detta beslut som oundvikligen kommer få stora negativa konsekvenser för Gotland medborgare, medarbetare och besökare.
 
F! Gotland har tillsammans med S, V och Mp i oppositionen arbetat fram ett eget budgetförslag där vi valt att satsa pengarna från utjämningsbidraget till att stärka sjukvården, bland annat genom samtalsstöd, tillgänglig primärvård och en extra uppsättning personal till öns ambulanser. Vi hade även en satsning på bättre elevhälsa då vi vet att vi ligger efter nationellt vad gäller barn- och ungas hälsa. Vår budget innehåller även ett rejält klimatpaket och ett uppdrag om att arbeta fram en handlingsplan för klimatinvesteringar och minskade koldioxidutsläpp, samt satsningar på att motverka mäns våld mot kvinnor, mer kultur för barn och unga, förbättrad folkhälsa med mera.
 
Vi i F! hade även ett eget förslag om att satsa en halv miljon kronor på arbete med barnrätt och demokrati vilket tyvärr inte kunde tas upp för beslut denna gång.
 
Det viktigaste av allt är att vi i oppositionen la en budget som i mesta möjliga mån täcker de behov som finns i nämnderna. Vårt besparingsförslag är 40 miljoner lägre än Alliansens. Vi vill att eventuella besparingar aldrig ska drabba medarbetare, elever, äldre, sjuka eller andra som kommer i kontakt med Gotlands verksamheter. Vi anser att vi måste satsa på välfärden för att rusta inför framtiden, och det kan bara göras genom att nämnderna får ökade resurser och lugn och ro i sitt arbete.
 
Alliansen och SD har konsekvent ignorerat de larm om underskott som kommit från nämnderna vilket nu gör att bland annat hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och skolnämnden och miljö- och byggnadsnämnden går in i 2020 med kraftiga underskott. Nu har vi sett de första konkreta konsekvenserna av detta i färre förskollärare, större barngrupper och kraftiga nedskärningar i Folkhögskolan och gymnasieskolan.
 
Nedskärningar i skolan kan ha stora konsekvenser i framtiden, då det finns tydliga samband mellan brister i skolan och social utsatthet. Satsningar på skolan är en investering för framtiden och en av de viktigaste faktorerna för att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap.
 
Alliansens kortsiktiga besparingar kommer visa sig i framtiden och risken blir ökade kostnader i socialtjänsten. F! anser att det är ett svek mot våra barn på ön. Våra barn får en sämre start på livet, personalen sämre arbetsmiljö och möjligheten att utbilda sig vidare i vuxen ålder kringskärs. I andra nämnder hör vi tjänstepersonerna presentera “luftbudgetar” där vi VET att vi inte kommer nå en budget i balans.
 
Alliansen och SD gick till val på ordning och reda i regionens ekonomi. Nu ser vi konsekvenserna av att ekonomi går före verksamhet. Det är en oerhört sorglig utveckling som drabbar alla här på Gotland.
 
Feministiskt initiativ reserverade sig mot budgetbeslutet i Regionfullmäktige och vi kommer arbeta vidare i nämnderna för att säkra den gotländska välfärden.