F! BEKLAGAR BESLUTET ATT TILLÅTA BRYTNING I KLINTEBYS OCH SNÖGRINDE

Med sorg och förfäran tar Gotland torsdag 12/12-19 emot nyheten om att Mark- och miljödomstolen tagit beslut om att bevilja SMA Minerals ansökan om att utöka sin täktverksamhet vid Klintebys och Snögrinde. Beslutet kommer trots ihärdiga protester från miljöorganisationer, gräsrotsrörelser, lokalbor, Länsstyrelse och flera politiska partier på Gotland.

Feministiskt initiativ fick i höstas en rundtur i området av den lokala Urbergsgruppen Klintehamn, en organisation som arbetat aktivt för att förhindra en utökad brytning i området. Vi fick då se vackra omgivningar med betes- och åkermark, skogspartier, gårdar och fornlämningar, men även uttorkade diken, torra myrmarker och den existerande brytning som redan rivit upp skogen.

I tider av en eskalerande klimatkris som redan drabbar Gotland i form av en allt allvarligare vattenbrist och torka, och som kommer leda till artdöd och bränder är det djupt oroande att Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus åt en verksamhet som både bidrar till ökade utsläpp och förstör värdefull naturmiljö. Detta leder i sin tur till ökad sårbarhet och sämre resiliens.

Region Gotland har dessutom antagit Program Klintehamn 2030, en plan för hur samhället klintehamn ska växa och utvecklas. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet finns med, men i och med SMA:s närvaro riskerar nu planerna att bokstavligt talat grusas av buller, damm, otrygg trafiksituation och vattenbrist. Små, lokala näringsidkare trängs undan och risken är stor att planen blir verkningslös då få kommer vilja bygga bostäder med en sådan närmiljö.

F! Gotland beklagar djupt beslutet att bevilja SMA Minerals ansökan. Gotland behöver bevara biologisk mångfald, säkra vattentillgångarna och minska klimatutsläppen. Allt detta går på tvärs med storskalig kalkbrytning.

På bilden syns politiker från F! Gotland på rundtur med Urbergsgrupppen Klintehamn.