En politik som omfamnar alla

Gandhi sade: ”varje samhälle bör bedömas efter hur det behandlar sina mest utsatta”. Det är en grundvärdering och en ambition som lade grunden för vårt välfärdssamhälle.

I början av veckan nåddes vi av nyheten att härbärget Birkagården i Visby förmodligen ska stängas av ekonomiska skäl. En verksamhet som under många år har existerat tack vare frivilliga, Svenska kyrkan och med ekonomiskt stöd från Region Gotland.

Vi ser överallt i samhället att svaga grupper ställs mot varandra, att klyftorna ökar. Vi ser prioriteringar som inte gagnar hela samhället. Vi ser en välfärd som exploaterats av privata vinstintressen. Vi ser skolsegregation och allt fler människor utanför bostadsmarknaden. Och vi ser hur bostadsbristen ökar för varje år.

Feministiskt initiativ tar ställning för ett samhälle där alla kan färdas tryggt genom livet – och då allra helst just de mest utsatta. När vi fick en plats i Gotlands regionfullmäktige såg vi människor som saknade tak över huvudet och inte fick grundläggande mänskliga behov tillfredsställda. Sedan dess har vi – med ett enda mandat – framgångsrikt drivit en politik för mänskliga rättigheter för utsatta EU-medborgare. Idag finns ett härbärge för utsatta EU- medborgare med stöd av Regionen, och SFI har öppnats upp för gruppen.

Och på samma sätt kommer vi naturligtvis kämpa för mänskliga rättigheter och tak över huvudet för svenska medborgare när dessa hotas, som i fallet med Birkagårdens nedläggnigshot. Precis som vi kämpar för alla utsatta grupper, på Gotland och i hela Sverige.

För i valet 2014 tog feministiskt initiativ plats i 13 kommuner. Och överallt har höjt rösten för mänskliga rättigheter och ifrågasatt maktstrukturer. Stockholm har nu ett råd för mänskliga rättigheter, långsiktig och utökad finansiering av kvinnojourer och tjejjourer, skyddat boende för traffickingoffer, sommarkollo för utsatta familjer och gratis SL kort för ungdomar. I Göteborg har friskvårdsbidraget till anställda i staden fördubblats, stödet till papperslösa ökat, och stora satsningar på socialtjänsten gjorts. Och så fortsätter det i de 10 andra kommuner där vi är närvarande.

Vi ser att det behövs en ny politisk kraft som utmanar strukturer och föreställningar. Vi vill tillsammans bygga ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering, med en stark och trygg välfärd. Därför vill vi ta plats i fler kommuner, landsting, regioner och i riksdagen – för värdiga villkor och delaktighet för alla.

Torun Ström, ordförande F! Gotland
Elin Bååth, ledamot regionfullmäktige