EN HÄNDELSERIK VECKA FÖR F! GOTLAND

Redan i lördags var vi aktuella genom vår medverkan på Kräklingbo marknad, tack alla som tittade förbi! Samma dag hade vi en insändare i tidningen gällande de skadade almarna på Järnvägen 4 i Visby. Där framför vi vår kritik mot att almarna skadats trots att de skyddas genom rödlistning.

Under veckan har vi dels varit på stormöte inför Gotland Pride 2019, och inte mindre än sex nämnder med F!-representanter har sammanträtt; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden och Tekniska nämnden. 

Elin Bååth, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden rapporterar att en mening om aktivt arbete mot diskriminering, med alla diskrimineringsgrunder uppräknade, lades till i nämndmålen genom ett yrkande från F!. 

I Regionstyrelsen har arbetet inför budgetberedningen påbörjats, och vår ersättare Gubb Marit Stigson träffar regelbundet övriga oppositionen för diskussioner. I början av oktober kommer F! hålla ett budgetmöte öppet för alla medlemmar som vill ge sin input eller få mer info om budgetarbetet. Håll utkik!

Under veckan har vi också förberett oss inför Regionfullmäktige som går av stapeln i Fårösund nu på måndag. Då kommer vi får svar på vår interpellation där vi frågar regionstyrelsens ordförande om regionen påbörjat arbetet med att förbereda inför att Barnkonventionen blir lag 1:a januari. Vi kommer även försvara vår motion om bistånd till papperslösa barn. 

Vi vill också passa på att tipsa om att den globala klimatstrejkveckan inleds idag! I Visby sker en större strejk nästa fredag, den 27:e september. Kolla in Fridays for Future på Facebook för information!