En feministisk asylpolitik

Vi har ett politiskt läge i Sverige där flera av partierna som tidigare arbetat för öppenhet stänger gränser och utvisar barn, unga och vuxna till livsfarliga platser. Den tillfälliga asylpolitiken, som kritiserats hårt av experter och människo- och barnrättsorganisationer, verkar ha blivit permanentad. Den som innebär stängda gränser, tillfälliga uppehållstillstånd, ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar, tvångsutvisningar till länder i krig samt begränsade möjligheter till familjeåterförening och asyl för särskilt ömmande omständigheter. Feministiskt initiativ anser att denna politik bryter mot FN:s människorättsdeklaration, mot barnkonventionen och flyktingkonventionen.

Feministiskt initiativ är en gräsrotsrörelse – bland de som skapat och driver vår asylpolitik finns personer som själva varit på flykt och personer som i sina yrken eller ideella engagemang verkar nära asylsökande. Det medför att vår asylpolitik grundar sig på verklig kunskap om asylsökandes situation och den svåra rättsosäkra situation många hamnat i. Vi ser de mänskliga katastrofer som den inhumana politiken leder till på nära håll.

Den svenska asylprocessen lider av stora brister, som också förvärras av bristen på genusperspektiv. Liv sätts på spel för att Migrationsverket saknar insikt om och förståelse för kvinnors, barns och hbtq-personers asylskäl. Så länge Sverige saknar en rättssäker asylprocess kommer vi kräva en allmän flyktingamnesti. Permanenta uppehållstillstånd ska vara regel, hinder för familjeåterföreningar måste tas bort och begreppet särskilt ömmande omständigheter måste breddas.

Kommuner och regioner har ansvar för att asylsökandes väntan på besked ska vara dräglig och human. Fi Gotland kommer under nästa mandatperiod särskilt verka för att papperslösa barn och unga samt asylsökande utan dagersättning från Migrationsverket ska ha rätt till ekonomiskt bistånd från socialtjänsten och primärvård. Ensamkommande ungdomar över 18 år är en utsatt grupp, vi vill att boenden för gruppen säkras samt att psykisk ohälsa fångas upp och behandlas. Vi kommer att arbeta för att de som beviljas uppehållstillstånd med den nya gymnasielagen ska ha samma rätt till utbildning, boende och stöd som andra med tillfälliga uppehållstillstånd.

Mänskliga rättigheter måste gälla alla som vistas i Sverige. Låt Feministiskt initiativ vara rösten som står upp för mänskliga rättigheter, solidaritet, medmänsklighet och välfärd både på Gotland och i riksdagspolitiken.

Feministiskt initiativ Gotland;
Cecilia Herdenstam, fullmäktigekandidat
Eira Werner, fullmäktigekandidat
Elin Bååth, fullmäktigeledamot