En demokratisk väg från brottet

Ännu en process pågår där Gotland exploateras för att vår sten skall säljas för en spottstyver. Denna gång är det i Klinte och företaget SMA.

Feministiskt Initiativ, F!, anser att vi måste sätta respekt för mark, vatten och mänskliga rättigheter före exploatering av vår natur på Gotland: Beslut för exploatering skall föregås av lokal demokrati, att ha rätt att påverka. Det allvarligaste som kan hända, även vid detta stenbrott, är att vårt värdefulla vatten tar skada. Men det finns så mycket mer.

SMA har informerat om täkten i Klinte och hur stenen ska forslas till hamnen i Klintehamn. För att få godkänt från myndigheter krävs ett antal undersökningar. Material från dessa undersökningar har presenterats.Men vad är det för bild man presenterar?

Var finns bilderna från SMAs brott i Bunge? Blir det som det? Kommer hamnen i Klintehamn att se ut som SMAs hamn i Bunge? Den som syns lite av från Broa.

Vad händer efteråt? SMA visar en bild på ett gammalt, mycket mindre brott som exempel på hur växter trivs. Vid all ödeläggelse så tar växter och djur platsen i besittning igen. Det är så naturen gör. Men det motiverar ändå inte att det är ok att ödelägga vår jord.

Är även detta ett stenbrott som kräva underhåll i all evighet? Hur kan man ha en sådan lösning och tro att det kan accepteras?

Fi:s vision är en hållbar framtid där vi värnar om naturen och ser till möjlighet att leva och verka på Gotlands landsbygd under lång tid.

Tunga transporter med sten är redan nu ett problem. På våra allmänna vägar har vi alla rätt att färdas. Men med 102 tunga transporter per dygn, kommer den rättigheten starkt att begränsas. Hur försiktiga chaufförerna än är så innebär detta en risk för andra. För F! är det viktigt att möjligheten att färdas på vägen skall vara säker och trygg för alla oberoende på hur du tar dig fram och inte styras av den trafikmaktordning där stora motorfordon har företräde, som nu gäller på våra vägar.

Gerd Holmgren, Torun Ström och Lotta Persson
Feministiskt initiativ Gotland