Det är nu det händer – nu gör vi det TILLSAMMANS


Från och med nästa mandatperiod kommer Feministiskt initiativ verkligen kunna göra skäl för vårt slagord ”vi gör det tillsammans”. För hur mycket vi än kämpat tillsammans under de senaste tre åren, är det ändå ensamt att vara den enda rosa rösten av 71 i fullmäktige.

Men efter nästa val blir det annorlunda — att F! då kommer få betydligt fler mandat är inget önsketänkande — det är ren logik. Det arbete vi gjort under denna mandatperiod kommer avspegla sig i valresultatet. Nej, vi behöver jaga röster på Gotland — istället måste vårt fokus nu ligga på att fylla de mandat jag är helt övertygad om att vi kommer få.

Och kanske är du en av de feminister som kommer ta de nya platserna.

Du tänker säkert att det finns någon annan som är bättre lämpad än dig — jag själv har definitivt tänkt det många gånger! Men då påminner jag mig själv om att det är just för att jag är annorlunda som jag behövs i maktens rum. Det är det som är F!:s huvuduppgift — att ge röst åt de som annars inte har en röst i politiken, att föra fram perspektiv som annars inte får plats. Och det är därför vi alla behövs — med alla våra olika bakgrunder och olika erfarenheter av makt och förtryck.

Det är också därför jag väljer att inte ställa upp i valet till regionfullmäktige 2018. Min röst har gjorts hörd med all önskvärd tydlighet de senaste fyra åren — nu är det dags för andra röster att höras. Ju längre någon sitter på en maktposition — som den i fullmäktige — desto större är risken att makten stagnerar, och medlemmar och väljare passiviseras. Det är det som hänt med övriga, äldre politiska partier, som i motsats till F! har en stor väljarkår, men få aktiva medlemmar.

Jag tror att verklig demokrati, en verklig feministisk revolution, måste växa underifrån med allas vår kraft. Jag drömmer om en demokrati där befolkningen inte bara går och röstar var fjärde år, och däremellan är passiv.

Därför kliver jag i valet 2018 åt sidan och ger plats åt fler feminister i maktens rum, och erbjuder istället mitt stöd och mentorskap år er som väljer att ta plats i fullmäktige och nämnder. För den feministiska kampen lämnar jag aldrig — tvärt om! — det är bara dags för mig att låta min roll i den ta en lite annan form.

Fundera över vilken plats du vill ha i den feministiska revolutionen, och fundera över vad det är som håller dig tillbaka. Fundera över om det inte, på samma sätt som det är min tur att kliva tillbaka, är din tur att kliva fram. För det är nu det händer. Nu gör vi det TILLSAMMANS.

Elin Bååthfullmäktigeledamot