Det är dags att fatta ett hållbart beslut om Bästeträsk

Vi behöver prata om den kris Gotland befinner sig i, men den här gången handlar det inte om budgetunderskott eller fastighetsaffärer. Det handlar om själva förutsättningen till liv och existens på Gotland: vatten.

”Det är inte längre frågan OM utan NÄR vi blir utan vatten”. Så sa VA-chefen Jonas Aaw i en intervju i Radio Gotland i somras. Vattenbristen är en av de mest mest akuta frågorna på Gotland, liksom på så många andra ställen runt om i världen. Detta är bla bakgrunden till EU:s vattendirektiv, som kräver att alla kommunala vattentäkter ska ha ett fullgott skydd för att förhindra negativ påverkan på vattnet innan utgången av år 2015.

Tekniska nämnden valde dock under sitt senaste sammanträde att skjuta upp beslutet om att göra Bästeträsk till vattenskyddsområde. Detta gör oss i Feministiskt initiativ djupt oroade. Att med all kunskap som finns om vattenkrisen lämna Bästeträsk oskyddat skulle vara djupt oansvarigt mot gotlänningarna. Det skulle dessutom gå emot EU:s direktiv, eftersom Bästeträsk sedan juli 2015 är regional dricksvattentäkt.

Det som står i vägen för ett skydd av Bästeträsk är Nordkalks hot om skadestånd. Flera oberoende jurister bedömer dock risken för att detta skulle bli verklighet som liten eftersom bolaget idag saknar tillstånd för brytning. Denna risk måste också ställas mot vattenbristen, som alltså inte är en risk utan redan en realitet.

Frågan om Bästeträsk är inte en fråga om höger mot vänster, eller jobb mot miljö. Det är en fråga om grundläggande förutsättningar för liv på Gotland. Såväl S som C har lovat att sätta vattnet först. Vi uppmanar därför tekniska nämnden att hålla löftet, att visa handlingskraft trots Nordkalks hot, och fatta ett beslut som är långsiktigt ansvarsfullt mot alla gotlänningar — gör Bästeträsk till vattenskyddsområde!