Kategori: Vatten

Ett rent hav = vår livsnerv

Vart vi än vänder oss möter vi henne — havet. Ibland svartgrå och stormig, ibland skummande vit, ibland skimrande turkosblå. Vi möter henne med Skärs pudervita sand mellan tårna och Björkumes släta klappersten under fötterna. Vi möter henne till måsars skrin i Visby hamn och till örnars rop vid Grogarnsberget. Ibland möter vi henne bara…

Vattenbristen: Ställ krav på industrierna!

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig. Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form…

Vår ö kan dö

Idag är det internationella vattendagen och vattenbristen på Gotland är allvarligare än någonsin. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla dricksvattentäkter ha formellt skydd senast 2015. Trots detta är alla vattentäkter på Gotland ännu inte skyddade. När nu beslut om vattenskyddsområde för Bästeträsk äntligen ska fattas, är det liggande förslaget från den rödgröna majoriteten att stentäkter ska…