Kategori: Normkritik

Allas rätt till god vård

Vi lever i en tid där arbetslinjen råder, där effektivitet, tillväxt och produktivitet ständigt ska öka samtidigt som kraven på tillgänglighet och information är högre än någonsin. Vi lever i ett samhälle som inte är hållbart, vare sig för jorden eller för oss människor. Jorden brinner, och människor bränns ut. Stress och ångest är idag…

Rapport från fullmäktige

Igår var det terminens första fullmäktige och jag hade släpat mig dit trots hosta och knappt fungerade röst. Jag hade nämligen hela FEM egna ärenden uppe för debatt och beslut! Jag vet faktiskt inte om jag varit med om så många ärenden från en och samma ledamot någon gång tidigare i fullmäktige. Först ut var…

En trygg skola för alla

Skolan måste vara en trygg plats för alla barn och studerande. Trygghet är själva grunden för att någon form av lärande ska kunna äga rum. Men hur skapas trygghet i skolan? Skolverket gav 2009 ut rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? — en redovisning av det regeringsuppdrag som handlade om att undersöka den otrygghet som många upplever…