Kategori: Miljö

Vår ö kan dö

Idag är det internationella vattendagen och vattenbristen på Gotland är allvarligare än någonsin. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla dricksvattentäkter ha formellt skydd senast 2015. Trots detta är alla vattentäkter på Gotland ännu inte skyddade. När nu beslut om vattenskyddsområde för Bästeträsk äntligen ska fattas, är det liggande förslaget från den rödgröna majoriteten att stentäkter ska…

Det är dags att fatta ett hållbart beslut om Bästeträsk

Vi behöver prata om den kris Gotland befinner sig i, men den här gången handlar det inte om budgetunderskott eller fastighetsaffärer. Det handlar om själva förutsättningen till liv och existens på Gotland: vatten. ”Det är inte längre frågan OM utan NÄR vi blir utan vatten”. Så sa VA-chefen Jonas Aaw i en intervju i Radio…

Ojnareskogen är inte en kamp mellan miljö och jobb

Metallbasen Anders Ferbe har nu klivit in i kampen om Ojnareskogen. I en debattartikel manar han regeringen att för kalkindustrins väl och ve göra en kompromisslösning vad gäller Länsstyrelsens Natura 2000-förslag som innefattar Bunge Ducker, Nordkalks område i Ojnareskogen. Han menar att Natura 2000 i området skulle hota det han beskriver som ”en av Gotlands…