Kategori: Miljö

Hållbar energi i behåll

Allt fler intresserar sig för solenergi som ett sätt att bidra till en miljövänlig och lokal elproduktion som både är ekologiskt och socialt hållbar. Men GEABs besked till gotlänningarna att inga fler solceller eller vindkraftverk kommer att få anslutas till elnätet är ett beslut som lägger locket på för oss att påverka energiproduktionen på ön….

Gör verklighet av Nationalpark Bästeträsk snarast möjligt!

Så är förverkligandet av Nationalpark Bästeträsk äntligen lite närmare! Äntligen ser den unika naturen, arterna, berggrunden och vattnet ut att få det skydd som vi så länge hoppats på och kämpat för. I det utkast till förstudie kring bildandet av nationalpark som Länsstyrelsen nyligen publicerade framkommer det att en helt överväldigande majoritet av de parter…

Stoppa spridningen av giftigt slam

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”. Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem. Tyvärr finns det också…