Kategori: Landsbygd

Våga utmana stadsnormen

Från att ha varit ett utpräglat jordbrukssamhälle har Gotland blivit allt mer urbaniserat — all fler flyttar till staden. Urbaniseringen framställs ofta som någon slags naturkraft, men precis som med allt annat i samhället är den ett resultat av en ideologisk viljeinriktning — av politiska val och prioriteringar. Urbaniseringen har gått hand i hand med…