Kategori: Landsbygd

Hållbart i centrum

Feministiskt Initiativ ser hållbarhet som ett av de absolut viktigaste områdena. Ekologisk hållbarhet utgör själva förutsättningen för att det ska finnas ett mänskligt samhälle. Allt vi har och behöver kommer från naturen. Detta är grunden i vår miljöpolitik. Vi vill se ett kontinuerligt förbättringsarbete för att Gotlands unika naturvärden ska värnas och ett led i…

Våga utmana stadsnormen

Från att ha varit ett utpräglat jordbrukssamhälle har Gotland blivit allt mer urbaniserat — all fler flyttar till staden. Urbaniseringen framställs ofta som någon slags naturkraft, men precis som med allt annat i samhället är den ett resultat av en ideologisk viljeinriktning — av politiska val och prioriteringar. Urbaniseringen har gått hand i hand med…