Kategori: Demokrati

BIFALL TILL VÅR MOTION OM FÖRBÄTTRAD VÅRD FÖR TRANSPERSONER! 

Idag behandlade regionfullmäktige vår motion om förbättrad vård för transpersoner. Ett enhälligt fullmäktige biföll motionen på så sätt att Hälso- och sjukvårdsnämnden genom brukardialog ska samla kunskap om och utifrån detta arbeta med att förbättra transvården på Gotland. Resultatet av arbetet kommer redovisas till Häslo- och sjukvårdsnämnden vid bokslutet 2021. . Syntolkning: Vår ledamot i…

SKOLOR BEHÖVS PÅ HELA GOTLAND

De senaste veckorna har präglats av debatten om den skolutredning som tagits fram på uppdrag av Alliansen. När uppdraget ställdes anade vi att utredningen skulle kunna innebära omfattande ändringsförslag med följande diskussioner. När resultatet presenterades stod det klart att det vi har att förhålla oss till innebär stora konsekvenser för Gotlands barnfamiljer, skolmedarbetare och landsbygdssamhällen….

GOTLANDS FÖRSTA DIGITALA FULLMÄKTIGE!

Igår tjänstgjorde vår ledamot Torun Ström på region Gotlands första digitala Regionfullmäktige. . Vi yrkade bland annat för mer pengar till LSS, Vuxkomp, Folkhögskolan och arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. . Tillsammans med S, V och Mp inlämnade vi en motion om att ansluta Gotland till ICAN:s upprop till stöd för FN:s…