Författare: figotland.se

Kan man kriga för fred?

Våld kräver akuta åtgärder. Varje dag dör människor i väpnade konflikter, länder splittras och liv raseras till följd av våld. Att våld inte leder till fred vet nog de flesta. Men så länge man satsar på militär upprustning kommer våldet fortsätta. Feministiskt initiativ arbetar för en antimilitaristisk säkerhetspolitik där människors säkerhet prioriteras framför nationers. Fi…

Jag vänder öronen bort från vapenskramlet

Den här tiden på året hör jag mig själv och andra säga att nu händer allt på en gång. En vill liksom att allt ska bromsas in för att det nya och vackra ska kunna registreras och avnjutas. Allt förändras; dofter, ljud, natur och kultur. Strindberg skriver i Röda rummets inledning att Där var ett…

Feministisk Första maj

I Feministiskt Initiativ och Unga Feminister utgår allt arbete från intersektionalitet. Ett krångligt ord, men med en viktigt innebörd. Det betyder att vi inte bara kan arbeta utifrån en kamp, till exempel klasskamp, utan vi måste se och ta hänsyn till alla kamper samtidigt. Det vanligaste sättet att förklara intersektionalitet är att prata om dubbla…