Årets tillväxtkommun? Nej tack

Region Gotland vill bli Årets tillväxtkommun 2018. Låter det bra? Det tycker inte Feministiskt initiativ, och handen på hjärtat, vad innebär egentligen en allt högre tillväxt? Kan vi verkligen fortsätta att sträva efter en evig tillväxt på en planet med ändliga resurser?

Tillväxt mäts i ökningen av ett samhälles produktion av varor och tjänster (oftast BNP) under en period. Att det ska råda tillväxt är absolut ingen naturlag, utan ett tillstånd där det produceras mer än tidigare, oavsett om det finns något behov av överproduktionen, hur den fördelas mellan människorna eller hur den drabbar miljön. BNP är förknippat med sådana problem att det överhuvudtaget inte borde tillämpas för att mäta samhällsnytta.

En rad varor och tjänster räknas inte in i BNP, som omsorgsarbetet i hemmet, odling på eget land, egen förädling av ax till limpa, välgörenhet och andra solidaritetshandlingar. Dessutom säger tillväxten ingenting om entreprenörskap, som många säkert tror. Det är fullt möjligt att ha en enda leverantör av alla varor och tjänster inom tillväxtbegreppet. Och det är inte alls säkert att den produktion som sker småskaligt och miljösmart ryms.

Strävan efter en ständigt ökande produktion och konsumtion är inte resurs- och miljömässigt hållbar. Men samtidigt som världens ledare försöker komma framåt i klimatfrågan i COP21 så sitter politikerna på Gotland och försöker säkerställa en ökning av tillväxten vilket i sin tur ökar klimatpåverkan.

Tillväxt överanvänds som mått på hur framgångsrikt vårt samhälle är, och Region Gotland bör använda alternativa välfärdsmått som tar hänsyn till gotlänningarnas välbefinnande (t.ex. Human Development Index). Vi uppmanar regionfullmäktige att tänka om, överge tanken på att bli Årets tillväxtkommun, och i stället mäta gotlänningarnas känsla av hur välfärden fungerar och hur lyckliga de är. Det är viktiga mått och bör vara prioriterade politiska mål.

Eller som Ernst Wigforss (S) — tidigare finansminister — sa: “Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad Ni vill. Frihet.”