Är du vår nya politiska sekreterare och/eller ombudsperson?

Nu söker vi en ny politisk sekreterare på 20% och en ombudsperson på 30%!

OBS! Tjänsterna kan sökas separat eller kombineras till en 50%-tjänst. Meddela i din ansökan om du söker en av tjänsterna eller båda två.

Politisk sekreterare

Politiska sekreterare infördes för politiker på Gotland 2018 och beviljad arbetstid fördelas efter hur många mandat ett parti har i regionfullmäktige. Som ett av de mindre partierna har vi i Feministiskt initiativ möjlighet att anställa en politisk sekreterare på 20%. Lönen betalas ut av Region Gotland men anställningen formaliseras genom ett avtal med en av våra politiker i fullmäktige.

Som politisk sekreterare är du ett stöd för Feministiskt initiativ Gotlands politiker i regionfullmäktige, nämnder, beredningar och styrelser. Du får tillgång till alla möteshandlingar och förväntas följa det politiska arbetet på Gotland. Du ska också samverka och samarbeta med politiker och politiska sekreterare i våra samarbetspartier S, V och Mp, och ibland även övriga partier. I arbetet ingår även att gå på vissa utbildningar, seminarier och andra sammankomster som arrangeras av relevanta aktörer.

Några exempel på konkreta arbetsuppgifter är:

 • Samverka med övriga politiska sekreterare och regionråd i oppositionen
 • Samverka med Feministiskt initiativs gruppledare i regionfullmäktige
 • Hålla sig uppdaterad om pågående politik (fullmäktige, regionstyrelsen och nämnder)
 • Hålla sig uppdaterad om aktuella nyheter, lokalt och nationellt
 • Stötta Feministiskt initiativ Gotlands politiker i deras arbete (research, bolla förslag, ge feedback)
 • Stötta Feministiskt initiativ Gotlands politiker i skrivande av pressmeddelanden, motioner, debattartiklar och insändare (research, bolla förslag, ge feedback)
 • Ge dragningar/utbilda politiker och medlemmar inom olika politikområden, exempelvis budget
 • Vara en aktiv del i kommande valrörelse 2022

Som politisk sekreterare får du tillgång till laptop, skärm, tangentbord och datormus samt passerkort och delad arbetsplats i Region Gotlands huvudbyggnad på Visborg i Visby. Du får även nyckelkort och fri tillgång till vår partilokal i Visby.

Vem söker vi?

Vi söker en person som vill hjälpa oss att driva Feministiskt initiativs politik på Gotland. Du bör ha ett intresse för politik och samhällsfrågor och ska dela vår feministiska värdegrund. Du behöver vara van vid att arbeta självständigt och planera din egen arbetstid då en stor del av arbetet sker enskilt. Samtidigt måste du kunna samarbeta, föra dialog och kompromissa såväl inom partiet som med andra partier. Du behöver inte ha någon särskild utbildning men det är meriterande om du är väl insatt i Feministiskt initiativs politik och har erfarenhet av arbete i en politisk organisation, politiskt arbete på regional eller kommunal nivå samt erfarenhet av hur det politiska arbetet fungerar. Du ska också ha god kunskap i svenska i tal och skrift.

Ansökan

För att söka tjänsten skickar du oss ett mail med CV, personligt brev, kontaktuppgifter till två referenspersoner samt eventuella arbetsprov eller andra dokument du anser relevanta. Det kan vara debattartiklar, uppsatser eller något annat. Mailadressen är gotland@feministisktinitiativ.se.

Vi vill ha din ansökan senast 3/1-21. Anställningen påbörjas 14/1-21 eller enligt överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning och kan som längst pågår till slutet av innevarande mandatperiod.

Frågor? Maila gotland@feministisktinitiativ.se

————————————————————————————————

Ombudsperson

Sedan 2019 har vi i Feministiskt initiativ Gotland haft en ombudsperson anställd på 30%. Ombudspersonens arbete består i att sköta föreningens administration, kommunikation, hemsida, mail, sociala medier, medlemskontakt med mera. Ombudspersonen stöttar även styrelsen och vår politiska sekreterare med att exempelvis skapa evenemang på sociala medier, förbereda handlingar till årsmöten och medlemsmöten, ansöka om tillstånd för demonstrationer och skicka ut medlemsmail.

Som ombudsperson är du anställd av Feministiskt initiativ Gotland. Lönen betalas ut från föreningen med hjälp av vårt partistöd och anställningsavtal skrivs med styrelsens ordförande.

Några konkreta arbetsuppgifter är:

 • Läsa och svara på mailen gotland@feministisktinitiativ.se
 • Vidarebefordra information/frågor från mail och Facebook till berörda personer/grupper
 • Uppdatera hemsidan via WordPress (nyheter, våra politiker, vår styrelse etc.)
 • Uppdatera sociala medier (Facebook och Instagram) och svara på meddelanden och kommentarer
 • Sammanställa och skicka ut medlemsmail via Nationbuilder
 • Skapa eller sammanställa marknadsföringsmaterial
 • Föra dialog med styrelsen, politiker och politisk sekreterare kring pågående arbete och planering
 • Vara en del av arbetsutskottet i styrelsen som förbereder handlingar, underlag och kallelser
 • Hålla sig uppdaterad i Facebookgruppen Rosa kommunföreningar/avdelningar 2019-2022
 • Vara en aktiv del i kommande valrörelse 2022

Som ombudsperson får du tillgång till laptop och mobiltelefon samt nyckelkort och fri tillgång till vår partilokal i Visby.

Vem söker vi?

Vi söker en person som vill hjälpa oss att sprida Feministiskt initiativs politik på Gotland och stärka oss som organisation. Du bör ha ett intresse för politik och samhällsfrågor och ska dela vår feministiska värdegrund. Du behöver vara van vid att arbeta självständigt och planera din egen arbetstid då en stor del av arbetet sker enskilt. Det är meriterande om du har kunskap om och tycker att det är roligt att arbeta med sociala medier, WordPress och bildredigering. En stor del av arbete handlar om att formulera och nå ut med våra budskap och aktiviteter. Du behöver inte ha någon särskild utbildning men det är meriterande om du är väl insatt i Feministiskt initiativs politik och har erfarenhet av arbete i en politisk organisation. Du ska också ha god kunskap i svenska i tal och skrift.

Ansökan

För att söka tjänsten skickar du oss ett mail med CV, personligt brev, kontaktuppgifter till två referenspersoner samt eventuella arbetsprov och andra dokument du anser relevanta. Det kan vara debattartiklar, bilder eller något annat. Mailadressen är gotland@feministisktinitiativ.se.

Vi vill ha din ansökan senast 3/1-21. Anställningen påbörjas 14/1-21 eller enligt överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning som förnyas årsvis, dock som längs till slutet av innevarande mandatperiod.

Frågor? Maila gotland@feministisktinitiativ.se

Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!

Bild: Feministiskt initiativ Gotlands styrelse och valberedning