Antirasistiskt arbete på allvar

För ett par veckor sedan manifesterade vi tillsammans med många andra partier och organisationer i Almedalen för säkra flyktvägar och ett gott mottagande på Gotland. Lisa Tunegård representerade F! i ett brinnande tal som bland annat innehöll skarpa krav om upphävande av Dublinförordningen och slopande av transportöransvaret.

När Gotland nu säger ”Refugees Welcome”, och tar emot allt mer människor som är på flykt, blir det förebyggande och strukturerade antirasistiska arbetet än viktigare, för att Gotland verkligen ska vara ett välkomnande, tryggt och inkluderande samhälle för alla.

Rasistiska krafter vinner allt mer mark i Europa, både i parlament och på gatorna. Sverige är tyvärr inget undantag. Rasismen tar sig uttryck på många olika nivåer — i allt från diskriminering i kontakt med myndigheter till direkt våld. I januari 2015 lämnade FN en rapport av en granskning av hur Sverige följer FN-konventionerna för mänskliga rättigheter. I rapporten riktas skarp kritik: ”Det är oroande med allt fler rapporter om hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar i Sverige, särskilt från högerextremistiska politiker. Det omfattar även fysiska attacker och attacker mot deras religiösa platser. Bekymrande är också ökningen av hatbrott i medierna och på internet.” Att hatbrott mot romer ökar framkommer även i rapporter av den statliga Kommissionen mot antiziganism.

Därför lämnade Feministiskt initiativs fullmäktigegrupp idag in en interpellation (formell fråga) till regionfullmäktige:

  • Hur ser Regionstyrelsen på behovet av ett strukturerat antirasistiskt arbete?
  • Hur ser Region Gotlands antirasistiska arbete för närvarande ut?

Regionstyrelsens ordförande har på sig till nästa fullmäktige att förbereda ett svar.

  •  — fullmäktigeledamot