Älskade moder jord

Jag är solen
och du är jorden
i rymden virvlar vi
som en
älskade Moder Jord

Jag ser trädet
med rötterna i marken
och känseln i barken
fri och livskraftig
som en
med älskade Moder Jord

Jag ser vattnet
som rör sig fritt
genom atmosfären, genom marken
livgivande i samspel
som en
med älskade Moder Jord

Jag är solen
och du är jorden
i rymden virvlar vi
som en
älskade Moder Jord

Idag, den 22 april, är Internationella dagen för Moder Jord, instiftad av FN:s generalförsamling för prick sju år sedan, med följande motivering:

”Jorden och dess ekosystem är vårt hem. [Vi är] övertygade om att för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven hos nutida och framtida generationer, så är det nödvändigt att främja harmoni med naturen och Jorden.”

Mio Ribohn har skrivit nedan och målat bilden, speciellt till denna dag.