Alla får plats!

I morgontidningen idag läser jag om den europeiska socialdemokratins självdöd. Här hemma ser vi en sosseregering som vill ha hårdast tag mot brottslingar och som vill kriminalisera fattigdom. Är det socialdemokratin som dör eller är det ”mittenpolitiken” som gör det? Vi hör också miljöpartister som tror att asylsökande kan behandlas som kriminella. Men när jag läser om allt detta elände så är jag ytterst stolt att tillhöra alternativet, aktivismen, i en modern rosa vänsterrörelse med enorma feministiska ambitioner. Jag ser att breda rörelser som Fatta, Vi har fått nog, och andra aktivister framgångsrikt driver feministiska vänsterfrågor – och jag känner det; det finns inte bara liv i en rosa vänster! Det är vind i seglen, Vi tar fajten, Vi står för jämlikheten och vi skriker så vi storknar: INGA NAZISTER PÅ VÅRA GATOR! Inte på våra torg heller för den delen!

Min klassresa tar aldrig slut. Jag vet inte vart jag ska men jag vet vem jag vill åka med. Jag känner att politiken inte ska ha som mål att alla ska av på samma station. Den passar inte för alla. Men jag vet att politiken måste ha som mål att alla ska åka med samma fina och bekväma, miljövänliga tåg. Och att det är upp till var och en på vilken station hen vill stiga av. I en modern rosa vänster har vi sett till att Alla får plats!

Alla får plats! är för övrigt en rätt bra politisk slogan för en modern rosa vänster. Den anknyter till sossarnas Alla ska med! – där ingen egentligen förstod vart vi alla skulle åka. I en smart värld fattar vi att det inte är någon utrymmesbrist. Min resa krockar inte med Din, det är ju för fan ett tåg! – Alla får plats! Och om vi får fler att förstå att det är bra att färdas tillsammans, att vi på resan tar hand om varandra, att vi gör det tillsammans, ja då kanske vi kan vara stolta över våra klassresor. Vi kan äga dem! Vi kan inse att resan aldrig tar slut. Och på vägen står vi upp för vilka vi blir. Eftersom välstånd, överflöd och individualism påverkar oss. Och vi ser till att alla får plats – såväl den idag starke som den idag svage. Vi delar med oss av vårt överflöd och av vår makt. Resan börjar varje dag. Den börjar i Dig!

Tomas Petterssonaktivismansvarig