Val 2018

Vad innebär det att kandidera?
Vad krävs för att kunna kandidera?
Vad innebär det att sitta i regionfullmäktige?
Hur kommer F!:s lista tas fram?