Våra kandidater 7: Ingrid Gustafsson, 54 år, utredare, Västerhejde

Jag heter Ingrid och arbetar som utredare inom utbildningsområdet. Att vi arbetar tillsammans för att nå ett hållbart samhälle är en hjärtefråga för mig och därför bor jag på en ekoby.

Jag tycker det är väldigt viktigt att alla barn får lära sig tidigt hur vi kan vi kan leva i samklang med naturen genom tillgång till gröna miljöer och utomhuspedagogik. Vi har ansvar för hur vårt agerande påverkar andra delar av världen, både människa och miljö!

I fullmäktige vill jag kämpa för ett Gotland där alla människor värderas lika och där människa, djur och natur samverkar för ett hållbart samhälle. Alla behövs – vi odlar framtiden tillsammans!