Våra kandidater 12: Emma Jernberg, 23 år, studerande, Visby

Emma heter jag, är 22 år och Visbybo.Viktiga politiska frågor för mig är ungas psykiska hälsa, skolan, kultur och miljö. Jag vill att fler unga ska ta plats inom politiken och på så sätt få en aktiv roll i att påverka sin och andras framtid. På min fritid gillar jag att fotografera, gå på teater eller konserter, fuldansa, titta på dokumentärer eller promenera i naturen.

För mig är en röst på feministiskt initiativ en röst för ett öppnare, mer inkluderade och hållbart samhälle. Det är dags att ta tag i strukturerna som hindra människor från att få vara den som en är.