Vill F! Gotland alltså helt avveckla animalieproduktionen?

Nej. Vårt förslag handlar bara om skolbespisningen. När det gäller animalieproduktionen i stort vill vi naturligtvis minska den industriella produktionen av animaliska produkter och istället satsa mer på småskaligt jordbruk, gårdsproduktion och naturbetesmarker. Men det är inte något som ingår i det här förslaget.