Varför ska barnen behöva ändra sig om vuxna inte gör det?

Skolan är den arena där vi mer än någon annanstans har möjlighet att påverka människors vanor och agerande, och i förlängningen samhällsutvecklingen. Det gör vi redan, och har gjort så länge vi haft en svensk folkskola. Om det över huvud taget kan finnas en planet för framtidens generationer, behöver de ges möjlighet att vända utvecklingen, genom kunskap och förändrade vanor.