Vad händer med de öppna landskapen om vi inte äter kött/dricker mjölk?

Nu handlar inte vårt förslag om att alla ska sluta äta kött eller dricka mjölk, men rent teoretiskt ser det ut såhär: Idag är ungefär hälften av köttet som äts i Sverige importerat, och även fodret svenska kor äter är ofta importerat. Det är alltså en ganska liten del av animalieproduktionen som påverkar svenska landskap.

Men dessutom är det så att öppna landskap inte per automatik är bra för miljön. En majoritet av de öppna landskapen är tvärt om en effekt av de senaste hundra årens industriella jordbruk, och består av monokulturer som brett ut sig på urskogarnas och våtmarkernas bekostnad. Vissa öppna landskap är viktiga för den biologiska mångfalden – så kallad naturbetesmark. Jordbruksverket uppskattar dock att andelen nötkreatur som idag går på naturbeten bara är någonstans mellan 30–45 % . Resten bidrar alltså inte till den biologiska mångfalden alls. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet kan, om alla naturbetesmarker utnyttjades, kunna producera ca 350 gram kött i veckan per person i Sverige. Det skulle alltså innebära en kraftig minskning av svenskens köttkonsumtion om vi endast åt naturbeteskött. Det finns alltså ingen miljömässig anledning att börja äta naturbeteskött eftersom det redan idag finns en alldeles för hög efterfrågan på kött.

Det är inte heller så att vi måste föda upp djur för mat för att kunna hålla naturbetesmarkerna öppna. Örebro kommun har exempelvis köpt in kommunala kor för detta ändamål, som är helt självfinansierade, eftersom kommunen får EU-bidrag för dem och tar foder från egen mark. Skötseln av djuren ingår som en del i kommunens arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösa. I Krusenberg strax söder om Uppsala pågår ett forskningsprojekt (SLU) kring så kallad “rewildering” av hästar (gotlandsruss!), och runt om i Europa pågår liknande projekt.

Källor och mer info:
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego
http://orebro.etc.se/kultur-noje/kommunala-kor-oppnar-landskap
http://blogg.naturskyddsforeningen.se/blog/2012/03/16/ar-det-battre-att-ata-naturbetat-kott-an-sojabonor/