Måste man vara vegan för att vara djurrättare eller feminist?

Nej. Frågorna om klimat, feminism och förtryck mot djur är ideologiska, politiska och strukturella, och vi kommer inte tillrätta med dem genom att fokusera på individuella val. Att tänka sig att samhället förändras genom konsumentmakt är en liberal tanke som vi motsätter oss – den förutsätter att alla har pengar nog att vara med och påverka. Vi ser också att det kan finnas många olika anledningar till att man som enskild person äter det man äter. Mat kan vara en fråga om hälsa, och är dessutom kulturellt, etniskt och klassmässigt betingat.