Hur tänker F! Gotland att gotländska bönder kommer påverkas av det här förslaget?

Det beror på vilken sorts bönder – det kan ge producenter av vegetabilier en ökad försäljning medan mjölkförsäljningen kan minska. Vilket är helt i linje med den miljöpolitik vi bedriver. Vi skulle gärna se att livsmedelsproduktionen på Gotland ställdes om till mer produktion av vegetabilier och vi vill på alla sätt vi kan stötta de gotländska gårdarna i det.