På vintern växer ju inga grönsaker i Sverige. Är det verkligen klimatsmart att flyga hit mat från andra sidan jordklotet?

Det stämmer inte att vi är så importberoende. I Sverige har vi bra förutsättningar för att odla proteinrika baljväxter. Historiskt har ärter, bönor och linser varit livsviktiga grödor för oss, men från 50-talet förändrades jordbruket och kulturgrödorna passade inte i det storskaliga jordbruket. Dessutom står transporter för en väldigt liten del av klimatpåverkan från vår matproduktion. Totalt står ALL transport för 14% av klimatpåverkan. Livsmedelstransport är då bara en liten del.

Källor och mer info:
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego
http://www.wwf.se/vart-arbete/klimat/
http://www.wwf.se/vart-arbete/klimat/mansklig-paverkan/1124268-mansklig-paverkan-klimat
http://www.fria.nu/artikel/126309