Är animalieproduktion verkligen så dåligt för miljön?

Animalieproduktionen står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. En vegetarisk måltid har mindre än hälften så stor klimatpåverkan än kött. Det är inte transporten som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan hur produktionen går till – djurproduktion är helt enkelt långt mer klimatbelastande än grönsaker. Det gäller även soja- och quornprodukter.

Källor och mer info:
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego