Våra politiker

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamot
Tomas Pettersson (gruppledare)
Torun Ström

Ersättare
Gerd Holmgren
Eira Werner

Regionstyrelsen

Torun Ström (ersättare)

Facknämnder

Barn- och utbildningsnämnden: Eva Rinblad (ersättare)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
Cecilia Herdenstam (ersättare)
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Tomas Pettersson
Miljö- och byggnämnden: Gubb Marit Stigson (ersättare)
Socialnämnden: Britt Idman (ersättare)
Tekniska nämnden: Gerd Holmgren (ersättare)

Övriga poster

Gotlandsmusikens styrelse: Vera Kebbe (ersättare)
Kultur- och fritidsberedningen: Torun Ström (ersättare)
Sparbankens styrelse: Lisen Kebbe (ersättare)
Valnämnden: Torun Ström (ersättare)