Våra politiker

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamot
Torun Ström
Gerd Holmgren

Ersättare
Eira Werner
Lotta Persson

Regionstyrelsen

Gubb Marit Stigson (ersättare)

Facknämnder

Barn- och utbildningsnämnden: Eva Rinblad (ersättare)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
Cecilia Herdenstam (ersättare)
Hälso- och sjukvårdsnämnden: Elin Bååth (ordinarie), Nina Ruthström (ersättare)
Miljö- och byggnämnden: Gubb Marit Stigson (ersättare)
Socialnämnden: Britt Valleryd (ersättare)
Tekniska nämnden: Gerd Holmgren (ersättare)

Övriga poster

Gotlandsmusikens styrelse: Lotta Persson (ersättare)
Kultur- och fritidsberedningen: Gunnar Holten (ersättare)
Sparbankens styrelse: Lisen Kebbe (ersättare)
Valnämnden: Torun Ström (ersättare)
Tingsrätten: Nina Ruthström (ersättare)
Förvaltningsrätten: Peter Almcrantz (ersättare)