Våra politiker

Regionfullmäktige

Ordinarie ledamot
Elin Bååth (gruppledare)

Ersättare
Nina Ruthström
Martin Kolberg

Facknämnder

Hälso- och sjukvårdsnämnden (ersättare): Karin Palmenfelt