Kalender

Deadline för att kandidera till regionfullmäktige

Tiden har kommit för att nominera till F!:s regionfullmäktigelista i valet 2018. Föreslå någon eller flera som du skulle vilja...

Läs mer

Styrelsemöte

F! Gotlands styrelsemöten är öppna för medlemmar att sitta med och lyssna på och komma med input under (styrelsen är dock beslutande). Välkomna! Skriv till gotland@feministisktinitiativ.se för dagordning.

  • F!lialen
  • Tillgängligt för rullstol
  • Könsneutrala toaletter

Styrelsemöte

F! Gotlands styrelsemöten är öppna för medlemmar att sitta med och lyssna på och komma med input under (styrelsen är dock beslutande). Välkomna! Skriv till gotland@feministisktinitiativ.se för dagordning.

  • F!lialen
  • Tillgängligt för rullstol
  • Könsneutrala toaletter

Årsmöte 2018

Välkomna på Feministiskt initiativ Gotlands årsmöte 2018, där vi ska välja ny styrelse och anta en verksamhetsplan för kommande året.

  • F!lialen
  • Tillgängligt för rullstol
  • Könsneutrala toaletter