Kategori: Vatten

Vattenbristen: Ställ krav på industrierna!

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig. Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både i form…

Vår ö kan dö

Idag är det internationella vattendagen och vattenbristen på Gotland är allvarligare än någonsin. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla dricksvattentäkter ha formellt skydd senast 2015. Trots detta är alla vattentäkter på Gotland ännu inte skyddade. När nu beslut om vattenskyddsområde för Bästeträsk äntligen ska fattas, är det liggande förslaget från den rödgröna majoriteten att stentäkter ska…