Kategori: Normkritik

En trygg skola för alla

Skolan måste vara en trygg plats för alla barn och studerande. Trygghet är själva grunden för att någon form av lärande ska kunna äga rum. Men hur skapas trygghet i skolan? Skolverket gav 2009 ut rapporten Diskriminerad, trakasserad, kränkt? — en redovisning av det regeringsuppdrag som handlade om att undersöka den otrygghet som många upplever…

Det rosa ljuset i tunneln

Mitt barn cyklar runt runt på parkeringen, cykeln är röd och jag har just tagit loss stödhjulen. Hon ropar så högt att det ekar i hela kvarteret:JAG KAN JAG KAN JAG KAN! och jag stannar upp för att titta på när hon övar slalomcykling och inbromsningar. I Sverige får flickor cykla. Flickor. Det är ett…