Kategori: Miljö

Älskade moder jord

Jag är solen och du är jorden i rymden virvlar vi som en älskade Moder Jord Jag ser trädet med rötterna i marken och känseln i barken fri och livskraftig som en med älskade Moder Jord Jag ser vattnet som rör sig fritt genom atmosfären, genom marken livgivande i samspel som en med älskade Moder…

Vår ö kan dö

Idag är det internationella vattendagen och vattenbristen på Gotland är allvarligare än någonsin. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla dricksvattentäkter ha formellt skydd senast 2015. Trots detta är alla vattentäkter på Gotland ännu inte skyddade. När nu beslut om vattenskyddsområde för Bästeträsk äntligen ska fattas, är det liggande förslaget från den rödgröna majoriteten att stentäkter ska…

Det är dags att fatta ett hållbart beslut om Bästeträsk

Vi behöver prata om den kris Gotland befinner sig i, men den här gången handlar det inte om budgetunderskott eller fastighetsaffärer. Det handlar om själva förutsättningen till liv och existens på Gotland: vatten. ”Det är inte längre frågan OM utan NÄR vi blir utan vatten”. Så sa VA-chefen Jonas Aaw i en intervju i Radio…