Kategori: Miljö

Respekt för jorden som helhet

Idag, den 22 april, är Internationella dagen för Moder Jord, instiftad av FN:s generalförsamling för prick sju år sedan, med följande motivering: ”Jorden och dess ekosystem är vårt hem. [Vi är] övertygade om att för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven hos nutida och framtida generationer, så är det…

Älskade moder jord

Jag är solen och du är jorden i rymden virvlar vi som en älskade Moder Jord Jag ser trädet med rötterna i marken och känseln i barken fri och livskraftig som en med älskade Moder Jord Jag ser vattnet som rör sig fritt genom atmosfären, genom marken livgivande i samspel som en med älskade Moder…

Vår ö kan dö

Idag är det internationella vattendagen och vattenbristen på Gotland är allvarligare än någonsin. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla dricksvattentäkter ha formellt skydd senast 2015. Trots detta är alla vattentäkter på Gotland ännu inte skyddade. När nu beslut om vattenskyddsområde för Bästeträsk äntligen ska fattas, är det liggande förslaget från den rödgröna majoriteten att stentäkter ska…