Kategori: Miljö

Gör verklighet av Nationalpark Bästeträsk snarast möjligt!

Så är förverkligandet av Nationalpark Bästeträsk äntligen lite närmare! Äntligen ser den unika naturen, arterna, berggrunden och vattnet ut att få det skydd som vi så länge hoppats på och kämpat för. I det utkast till förstudie kring bildandet av nationalpark som Länsstyrelsen nyligen publicerade framkommer det att en helt överväldigande majoritet av de parter…

Stoppa spridningen av giftigt slam

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”. Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem. Tyvärr finns det också…

Ett rent hav = vår livsnerv

Vart vi än vänder oss möter vi henne — havet. Ibland svartgrå och stormig, ibland skummande vit, ibland skimrande turkosblå. Vi möter henne med Skärs pudervita sand mellan tårna och Björkumes släta klappersten under fötterna. Vi möter henne till måsars skrin i Visby hamn och till örnars rop vid Grogarnsberget. Ibland möter vi henne bara…