Kategori: Miljö

Stoppa spridningen av giftigt slam

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”. Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem. Tyvärr finns det också…

Ett rent hav = vår livsnerv

Vart vi än vänder oss möter vi henne — havet. Ibland svartgrå och stormig, ibland skummande vit, ibland skimrande turkosblå. Vi möter henne med Skärs pudervita sand mellan tårna och Björkumes släta klappersten under fötterna. Vi möter henne till måsars skrin i Visby hamn och till örnars rop vid Grogarnsberget. Ibland möter vi henne bara…

Respekt för jorden som helhet

Idag, den 22 april, är Internationella dagen för Moder Jord, instiftad av FN:s generalförsamling för prick sju år sedan, med följande motivering: ”Jorden och dess ekosystem är vårt hem. [Vi är] övertygade om att för att uppnå en rättvis balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga behoven hos nutida och framtida generationer, så är det…