Kategori: HBTQI

Ord behöver bli handling

Många HBTQ+personer upplever att de kränks och osynliggörs, och erfarenhet av och rädsla för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott är vanligare förekommande än bland övriga befolkningen. I studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras som genomfördes av RFSL Gotland på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, kartlades levnadsvillkoren hos…

Officiellt regnbågsmärkta!

Nu är F! Gotland och vårt ungdomsförbund Unga feminister Gotland regnbågsmärkta! Det betyder att vi tar ställning mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att vi har kunskap inom ämnet. Det är Gotlands regnbågsgrupp som märker organisationer och företag, och för att få märkningen har vi gått en utbildning. Regnbågsmärkningen är…

International Transgender Day of Visibility

Den internationella dagen för transpersoners synliggörande infaller idag, som varje år, den 31:a mars. Dagen finns som en uppmaning och uppmuntran för transpersoner att öppet fira sig själva och synliggöras världen över. I Sverige beräknas 1-2% av befolkningen vara transpersoner, vilket för Gotland innebär runt 1000 personer. Transpersoner är en i dagens samhälle osynlig grupp,…