Kategori: HBTQI

Allas rätt till god vård

Vi lever i en tid där arbetslinjen råder, där effektivitet, tillväxt och produktivitet ständigt ska öka samtidigt som kraven på tillgänglighet och information är högre än någonsin. Vi lever i ett samhälle som inte är hållbart, vare sig för jorden eller för oss människor. Jorden brinner, och människor bränns ut. Stress och ångest är idag…

Representation och synliggörande är grunden för Pride

Dagarna efter Gotland Pride skrev Leiph Berggren (L) på ledarplats i GT om vikten av att belysa olikheter mellan partierna när det gäller HBTQ-frågor. Vi i Feministiskt initiativ håller med om att det är viktigt, men känner oss manade att förtydliga några saker. Leiph skriver att ”Förra året argumenterade Feministiskt initiativ för att det endast…

Förbättrad vård för transpersoner

Följande är det tal Elin höll i fullmäktige den 24/10 om vår motion om förbättrad vård för transpersoner. Det hela ledde till att medvetenheten om transpersoners villkor höjdes avsevärt i fullmäktige, och en del av förslaget bifölls: Att information om transpersoners rättigheter och möjligheter i vården SKA finnas på regionens kanaler, vilket det tidigare inte…