Kategori: HBTQI

Representation och synliggörande är grunden för Pride

Dagarna efter Gotland Pride skrev Leiph Berggren (L) på ledarplats i GT om vikten av att belysa olikheter mellan partierna när det gäller HBTQ-frågor. Vi i Feministiskt initiativ håller med om att det är viktigt, men känner oss manade att förtydliga några saker. Leiph skriver att ”Förra året argumenterade Feministiskt initiativ för att det endast…

Förbättrad vård för transpersoner

Följande är det tal Elin höll i fullmäktige den 24/10 om vår motion om förbättrad vård för transpersoner. Det hela ledde till att medvetenheten om transpersoners villkor höjdes avsevärt i fullmäktige, och en del av förslaget bifölls: Att information om transpersoners rättigheter och möjligheter i vården SKA finnas på regionens kanaler, vilket det tidigare inte…

Ord behöver bli handling

Många HBTQ+personer upplever att de kränks och osynliggörs, och erfarenhet av och rädsla för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott är vanligare förekommande än bland övriga befolkningen. I studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras som genomfördes av RFSL Gotland på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, kartlades levnadsvillkoren hos…