Kategori: HBTQI

Förbättrad vård för transpersoner

Följande är det tal Elin höll i fullmäktige den 24/10 om vår motion om förbättrad vård för transpersoner. Det hela ledde till att medvetenheten om transpersoners villkor höjdes avsevärt i fullmäktige, och en del av förslaget bifölls: Att information om transpersoners rättigheter och möjligheter i vården SKA finnas på regionens kanaler, vilket det tidigare inte…

Ord behöver bli handling

Många HBTQ+personer upplever att de kränks och osynliggörs, och erfarenhet av och rädsla för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott är vanligare förekommande än bland övriga befolkningen. I studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras som genomfördes av RFSL Gotland på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, kartlades levnadsvillkoren hos…

Officiellt regnbågsmärkta!

Nu är F! Gotland och vårt ungdomsförbund Unga feminister Gotland regnbågsmärkta! Det betyder att vi tar ställning mot diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att vi har kunskap inom ämnet. Det är Gotlands regnbågsgrupp som märker organisationer och företag, och för att få märkningen har vi gått en utbildning. Regnbågsmärkningen är…