Kulturen måste värnas Nej till NATO! Ja till neut...