Det är nu det händer - nu g... Kulturen måste värnas