Årsmöte 2020

Här hittar du information och handlingar till årsmötet 2020.

ÅRSMÖTE 2020 dagordning

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Inkomna motioner

Motion stadgeändringar 2020

KALLELSE

Onsdagen den 4/3 kl. 18.00 är det dags för årsmöte.
Vi samlas i vår lokal, F!lialen, på Söderväg 1 i Visby. Lokalen är tillgänglig med rullstol och vi kommer märka ingången så att den är väl synlig från parkeringen framför huset.

Vi kommer bjuda på lättare veganskt fika såsom kaffe, te, kakor och smörgåsar.

Dagordning för mötet bifogas och handlingar kommer att kunna laddas ner från hemsidan vartefter de färdigställs. Stadgarna finns att läsa här.

Alla medlemmar är välkomna att inkomma med motioner till mötet. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 19/2-20, eller 12/2-20 för motioner gällande stadgeändringar, och skickas till gotland@feministisktinitiativ.se, gärna med rubrik ”Till årsmötet”. Styrelsens svar på motioner publiceras på hemsidan(länk) senast 26/2-20.

Rösträtt och förslagsrätt har den medlem som till det nationella medlemsregistret anmält adress i kommunen eller länet/regionen, är närvarande på mötet och som senast sju (7) dagar innan mötet betalat medlemsavgift till föreningen. Mötet beslutar om vilka andra personer som ska ha närvaro- och yttranderätt.

Klicka här för att bli medlem.